"Komu więcej komu mniej"


Muzyka: Romuald Lipko
Słowa: Andrzej Mogielnicki


Rodzimy się 
W tej samej chwili gdzieś jedna z gwiazd 
Zakwita nagle nie wie jak pąk
Podobno dzieje się tak 
Rodzimy się 
I choć dowodów na to wciąż brak 
Gdzieś ponoć w jednej z miliona ksiąg 
Już zapisane jest tam 
 
Komu trochę więcej 
Komu trochę mniej 
Szczęsnych trafów ześle los 
Komu w pieśni serca 
Komu w ciszy złej 
Życie gorzką spłynie łzą
 
Rodzimy się 
By płynąć krótko w bezkresie dni 
Pytając ciągle jak to z tym jest 
Czy z prądem to czy pod prąd 
Tak aż po kres 
Aż za plecami Ostatnie drzwi 
Ktoś zamknie wreszcie po wieków wiek 
By przerwać pytań tych krąg 
 
Komu trochę więcej 
Komu trochę mniej 
Szczęsnych trafów ześle los 
Komu w pieśni serca 
Komu w ciszy złej 
Życie gorzką spłynie łzą

Komu trochę więcej 
Komu trochę mniej 
Szczęsnych trafów ześle los 
Komu w pieśni serca 
Komu w ciszy złej 
Życie gorzką spłynie łzą

 
Komu zgięty grzbiet 
Komu miód a komu garb 
Kto ma trochę więcej 
Kto ma trochę mniej 
W talii tej znaczonych kart
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY PIOSENEK